NEDEN İNANIRIM ?

 

NEREDEN BAŞLASAM, NASIL ANLATSAM...

 


“ İlim bir nokta idi. İnsanlar onu çoğalttılar. „

HZ. ALİ (r.a.)


Bu denli geniş kapsamlı ve girift muhteviyata sahip, her açıdan detaylı olarak incelenmesi, ancak yüzlerce ciltlik bir ansiklopedi seti marifetiyle mümkün olabilecek bir konu bütününü, uzun yazıları okumaktan hiç hazzetmeyen, hızlı tüketim kültürüne alışmış modern çağın dijitalleşmiş genç idrakine ne şekilde nakşedilebileceği, üzerinde çok düşündüğüm bir husustu. Bu ilk girizgah cümlesi bile bazıları için çok sıkıcı ve kompleks gelmiş olabilir örneğin.

Bu sebepledir ki ana tema içinde yer alan kimi hususlara bazen sadece bir kişi ismi ile bazen bir kitap adı ile ya da bir kavramla değindim. Sitede vakit geçirecek her okuyucunun farklı öncelikleri ya da takıldığı farklı konular olduğundan her kavramı aşırı biçimde detaylandırıp örneklendirmek hem konu bütününden sapmaya hem de metnin fazlasıyla uzamasına sebep olacaktı. Bu açıdan benim ana amacım size resmin bütününü göstermek olduğundan, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyabileceğiniz detay konuların anahtar kelime ve kavramlarını ile farklı konular arasında ki bağlantıyı sunmaya çalışmak olacak.

Sizden ricam sitede yazılanların tamamını okumanız. Bunu iki açıdan rica ediyorum. Birincisi belirttiğim gibi konu kapsamı çok geniş olduğundan, kafamda tasarladığım, kavrayışı kolaylaştırmaya yönelik,  anlamsal olarak birbirini tamamlayarak devam eden akış planına göre aklınıza takılan kısımlara farklı noktalarda temas etmiş olabilirim. Bazen asıl kafanızı kurcalayan sorunun cevabı ilerleyen bölümlerde olabileceği gibi bazen de "bu adam ne anlatıyo ya" diyeceğiniz bir konu için ilerleyen bölümlerde "hmm demek bunun altyapısını hazırlıyormuş" diyebilirsiniz. İkincisi ise belli bir noktada, fikren bir yaratıcının varlığına ve islamın hak din olduğuna kanaat getirmenin yeterli olmaması. Çünkü asıl olan Allah'ın bizden inanmamızı istediği biçimde inanmak. Sanırım bu noktada cehenneme gidecek insanların bir kısmının da kendini müslüman zannedenler olacağının altını çizmek gerekli.


-- { RESULÛLLAH (S.A.V.) } --  

“Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.”

(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332)


Üzerine farz olan tebliğ vazifesini ifa etmeye çalışan günümüz müslümanlarının en büyük yanlışı inanç problemi yaşayan bir insana salt Kuran- Kerim eksenli argümanlar sunmasıydı. Oysa kutsal kitabın kendisinin ile ilgili şüpheleri olan biri için bu argümanları sürekli pekiştirmenin sonucu kısır döngüden fazlası olmayacaktı. O zaman bize düşen de büyük sözü dinlemek olmalıydı;


 

“ Dünle beraber gitti düne ait ne varsa cancağızım,

Artık yeni şeyler söylemek lazım. „

HZ. MEVLANA (k.s.)


Söylenilmesi gereken bu yeni şeylerin, getirilmesi gereken yeni yaklaşımın ne olduğu üzerine kafa yorarken şu Ayet-i Kerime dikkatimi çekti.


-- { BAKARA SURESİ (208) } --  

Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.


Rabbimizin bizleri şeytanın adımlarını izlemememiz konusunda uyardığı bu Ayet-i Kerime bende, bu adımları izlemek yerine onların izini sürme fikrini oluşturdu. Yani Hakkı Hak ile değil de batıl ile anlatmak. Birine ışığı anlatmanın bir yolunun da ona karanlığı göstermek olduğu aşikardı. Dolayısıyla bu adımların geldiği ve gittiği istikameti, yani şeytani aklı ve şeytani sistemi deşifre edersem bu aynı zamanda Hakkın da tüm gerçekliği ile gün yüzüne çıkması olacaktı.

Bu noktadan hareketle bahsedeceklerimin genel bir kompozisyonu olan video ile başlayalım. Sunum boyunca biriktireceğimiz bilgiler doğrultusunda ileride bu videonun da analizini de yapacağım inşallah. Sebat edip okumayı tamamladığınızda, pek başka yerden duyamayacağınız bilgiler ışığında dünyaya bir daha asla aynı gözle bakamayacağınız konusunda Allah'ın izniyle iddialıyım.


https://youtu.be/6n_xCI-peq0

NEDEN İNANIRIM ? (1)

  HERŞEYİN TEORİSİ -- { RUM SURESİ (30) } -- ( Resûlüm ! ) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında…
Okumaya devam et ...

NEDEN İNANIRIM ? (2)

[BAKARA 204-206]  İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o, düşmanlıkta en amansız olandır.O, (senin…
Okumaya devam et ...

NEDEN İNANIRIM ? (3)

Hele bir de 16. yüzyılda Martin Luther ve John Calvin (Yahudi Ansiklopedisince, Encyclopedia Judaica, muhetemelen yahudi oldukları belirtilir) tarafından icat edilen protestanlık mezhebine bağlı Evanjelizm kolu vardır ki bunların tamamen…
Okumaya devam et ...

NEDEN İNANIRIM ? (4)

[Fussilet 53] Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi? Ezelin…
Okumaya devam et ...

NEDEN İNANIRIM ? (5)

[ENAM 116] Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar, sadece tahminde bulunurlar. Haritada yer alan Filistin-İsrail arasında ki toprak dengesinin yıllara göre değişimlerini çok iyi…
Okumaya devam et ...

NEDEN İNANIRIM ? (6)

  NEDEN BURADAYIM ? NEDEN VARIM ? NİÇİN YARATILDIM ? İman, akıl hududu içinde olanların, akıl dışında ki bir kaynaktan geldiğinin şuuruna erebilmektir. İlim, akıl hududu içinde ki tabii, ruhi…
Okumaya devam et ...