NEDEN İNANIRIM ? (3)

Hele bir de 16. yüzyılda Martin Luther ve John Calvin (Yahudi Ansiklopedisince, Encyclopedia Judaica, muhetemelen yahudi oldukları belirtilir) tarafından icat edilen protestanlık mezhebine bağlı Evanjelizm kolu vardır ki bunların tamamen beyni yıkanmıştır. Tanrı'nın dünyayı yahudilere verdiğine ve mesihin (Hz. İsa) tekrar gelebilmesinin müslümanların ve dinsizlerin yahudiler ile yapacağı kıyamet savaşında (Armageddon) yok edilmesine ve Büyük İsrail Devleti'nin kurulmasına bağlı olduğuna ve bu uğurda ne gerekiyorsa ivedilikle yapılarak sürecin hızlandırılması lazım geldiğine inananan ve Judeo-hristiyan yada siyonist-hristiyan denilen bu insanların sayısı Amerika'da 100 milyondan fazladır.

Kendilerinin mesihi görecek nesil olduğuna inanan bu insanlar, yahudilerin muharref Tevrat üzerinden türettikleri kehanetler doğrultusunda akşam sabah başlayacak Armageddon savaşını beklemektedirler. Yukarıda ki zaman grafiğini buna örnek teşkil etmesi anlamında verdim. Yeryüzünde kan gövdeyi götürürken evanjelistler mesih tarafından gökyüzüne çekilecekler (rapture) ve neşe içinde olayları izleyeceklerdir. Sonunda mesih yeryüzüne inecek ve 144.000 yahudi kendisine iman edecek kalanların ise defteri dürülecektir. Güler misin ? Ağlar mısın ? Başrolünde Nicholas Cage'in oynadığı Leftovers filmi ve bir dönem Beyaz Saray'da başkan Lyndon B. Johnson'ın ekibinde de görev almış Grace Hallsell Tanrıyı Kıyamete Zorlamak isimli kitabında bu konudan bahsetmektedir.

Yahudilerin hristiyanlara çektiği bu operasyonların FETÖ, hadis inkarcıları vs. şebekeler üzerinden 150 senedir islamiyete de nasıl çekilmeye çalışıldığına ileride değineceğim.

 

Kabalaya göre insan tamamlanmamış ve eksik kalmıştır. Sefirotu (yaşam ağacı, tree of life) tamamlayarak, tekamül ettiğinde yani aydınlandığında tanrılık vasfı kazanacak ve ölümsüzlüğe ulaşacaktır. Bilgeliğin taşıyıcısı Kundalini yılanının enerjisi omurgada yer alan 33 omur boyunca yükselecek ve tepe çakrası Kether'e ulaştığında 3. göz (Herşeyi gören göz) açılacaktır. Hani o üçgenin içinde yer alan göz. Masonluğun neden 33 dereceden oluştuğunu ve loca üstad-ı azamına neden kether denildiğini öğrenmiş oldunuz. 3. göz epifiz bezidir (pineal apple) . Epifiz bezi adına ruh molekülü dedikleri DMT (Dimetiltriptamin) nin salgılandığı yerdir. Bu bezin inisiyasyon ritüelleri neticesinde farkındalığı arttıkça (aydınlandıkça) insan üst boyutları ve bu boyutların varlıklarını ve hatta tanrıları görebilmeye başlayacak, onlarla iletişime geçebilecek ve hatta onlardan biri olabilecektir. Bundan sonra da gelsin astral seyahatler gitsin lucid dreamler. Nasıl heyecanlı değil mi ? Olayın aslının bu yazdıklarımla hiç alakası olmasa da... Gerçi lucid sözcüğü bize bişeyler mırıldanıyor ama neyse. Sonraya bırakalım..

DMT bugün LSD  vs. şekillerde sentetik olarak üretilmektedir. Tabiatta da bazı bitki ve mantar türlerinde bulunur. Antik mısırdan şamanlara kadar kutsal sayılıp, büyü vb. ritüellerde ya da tanrılarla iletişime geçmek için vs. şekillerde kullanılan adam otu, ayahuasca, lotus çiçeği, defne vs. tarzında kutsiyet atfedilen bitkiler bunlardan bazılarıdır. Örneğin bugün hala amazon yerlilerince de kullanılan ayahuasca bitkisini kullandıktan sonra gördüğünüz vizyonlarda en çok yer alan imgelerden biri mitolojik hibritler (yarı insan yarı hayvan yaratıklar) elfler, genomlar, deniz kızları, periler vs dünyanın dört yanında ki türlü çeşit mitolojide yer alan karakterlerdir.

Evrim teorisi safsatasının binlerce yıldır mayalandığı tekne kabaca işte budur. Bugün evrim teorisi diye anlatılan hikaye binlerce yıllık paganist tekamül zırvasına giydirilmiş biyolojik ve anatomik bir elbiseden başkası değildir. Darwin inanç olarak naturalisttir. Yani pagandır. Mason olması da kuvvetle muhtemeldir. İkisinin arasında da çok bir fark yoktur zaten. Yahudi hahamların akıl hocaları şeytanın rehberliğinde Tevrat'ı tahrif ederek soktukları hal durumu ayan beyan ortaya koymaya yetmektedir.

Tevrat-Genesis-Bölüm 3

1- RAB Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten, 'Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin' dedi mi?" diye sordu. 2- Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı, 3- "Ama Tanrı, 'Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz' dedi." 4- Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi 5- "Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız." 6- Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. Kocası da yedi. 22- Sonra şöyle dedi: "Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Şimdi yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli."

Bu kundalini yılanından hareketle dikkat çekmek istediğim bir başka nokta da islamiyet dışında yerkürede yer alan tüm inançlarda yılanın tanrısal veya kutsal bir figür olduğudur. Neden ?  Hz. Adem'e (a.s.) şeytanın bir yılanın ağzında geldiği vs. şeklinde ki dezenfermasyonun israiliyat kaynaklı olduğunu da belirteyim.

Transhumanizm Demem o ki; Şeytan aleyhillanenin insan ile olan mücadelesinin ilk anından beri kullandığı ölümsüzlük vaadi argümanı tüm sıcaklığı ile gündemde ki yerini korumaya devem etmektedir.

[Taha 120]

Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi:

"Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"

Tabi yahudilerin bakış açısında kabalist felsefe sadece yahudiler için geçerlidir. Zira bir yahudinin gözünde diğer herkes goy-goyim (gentile) yani yahudilerin hizmetine verilmiş insanlardır. Radikal olanlar için ise insan görünümlü hayvanlardır. Yahudi olmayan yahudi hayranı (judaizer) ezoteristlerin bakış açıları da pek farklı değildir aslında. Onlar içinde ezoterik bilgiyi anlayıp içselleştiremeyecek herkes yönetilmeye mahkum insan yığınlarıdır. Bu elitist yaklaşımın bir benzerini siyonist-hristiyan denilen Evanjelistlerde ya da Babil sürgünü sonrası Mezopotamya'da kalmış yahudilerin etkisiyle sentezlenmiş Şiilikte de görebiliriz. Örneklerini ileride vereceğim inşallah. Ne diyelim körle yatan şaşı kalkar.

Hümanist geçinen evrimci ateist cenahın söylemlerinde de bu elitist tavrı hemen sezersiniz. Onlar gibi düşünmeyen herkes hakkında çomar, kezban vs. gibi aşağılık ifadeler kullanırlar. Onlar güdülen koyunlardır ne de olsa. Kendileri ise doğal seleksiyonun azizleri. Asıl güdülen ise kendileridir bilmezler. Bu zihniyet bilinçli olarak oluşturulmaktadır aslında. Kaostan düzen planlayanlar insanları açlıkla, savaşlarla, yıkımla terbiye etmeyi düşünmektedir. Tüm bunlar sonucunda her türlü inanç sistemi ve millet anlayışı, yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak olan ilan edilecek, dünya nüfusu bizzat ezoterik bilginin ışığında aydınlandığına inanan paganist inançlara sahip insanlar tarafından  1/5 'ine ya da daha azına indirilecektir. Plan budur. İlluminati örgütünü popüler kültüre kazandıran yahudi Dan Brown kitaplarını okumak bile satanist ve elitist küresel çetenin ajandası hakkında bilgi sahibi olmak için yeterlidir. İnşallah ona da değiceğiz. Yanlış anlaşılmasın bu kitapların herhangi birşeyi ifşa ettiği falan yoktur. Bizatihi algısal olerasyon argümanları olarak yayınlanmış ve bu amaçla kullanılmaktadır. Yoksa İlluminati denen varlığı yokluğu bile müphem örgüt, Donald Trump'ın itirafı ile bizzat Amerika tarafından kurulmuş DAEŞ gibi mukavva bir piyondan ötesi değildir. Amerika'nın kendisi dahi bir piyon ve maşadan ötesi değildir. Çok iddaalı gelebilir söylediklerim. Öyleyse anlamak ve ikna olmak için okumaya devam. Bir soruyla bağlayalım. Siyonistlerin tekelinde ki medyada şu an 4 ana temada programlar dönüp durmaktadır.

1- Astronomi ve Uzaylılar 2- Küresel İklim Değişiklği 3- İnancın Tarihi 4- Antik Uygarlıkların Gizemi.

Neden ???

Hz. Adem a.s. 'ın önünde, kendisinin ateşten yaratılmış olduğundan üstünlük iddaa eden ilk ırkçı ve ilk elistist şeytanın adımlarını takip ederek peşinden gidenlerden fazla birşey beklemek abes olur.

[Nur 21]

Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayâsızlığı ve kötülüğü emreder...