İTİKAT ESKİ

 


 

Kardeşlerim geçmiş bölümlerde yüce Allah'ın (c.c.) varlığını güzel dinimiz islamın hak din olduğunu yadsınamaz delilleriyle ortaya koyduk. Şimdi ise imtihanın son aşaması olan hak din islamı hakkıyla anlayabilme ve yaşayabilme aşamasına geldik.

Bu bölümde inşallah mezhep kavramının açılımını, Ehli- Sünnet itikadının ne olduğunu ve neden doğru istikamet üzere olduğunu inceleyeceğiz. Bununla birlikte 1400 yıldır din-i islamın közünü diri tutup adeta bir demirci körüğü vazifesi gören tasavvufun mahiyetini idrak edeceğiz.

Diğer yandan da rotası islam çizgisinden sapmış düşünce ve mezheplerin tarihsel süreçte ki durum ve seyirlerini analiz edeceğiz. İslamı ifsad etmeye çalışan şeytani aklın İbn Sebe'den (7. y.y.), Endülüs'e (13. y.y.), Vahhabilikten (18. y.y.), oryantalizme (19. y.y.) oradan da günümüz ilahiyat fakültelerine uzanan karanlık ajandasını deşifre edeceğiz.