İNANÇ (40)

MÜMTAZ :Bunlardan biri de tamamaen yahudi mistizmi olan kabala üzerine inşa edilmiş olan masonluktur. Ve evrim teorisinin ilk teorisyeni ve aynı zamanda Charles Darwin‘in de dedesi olan Erasmus Darwin da masondur mesela.

(Tevrat, Genesis 1)(26)

Elohim, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi.

(Tevrat, Genesis 3)(1-5)

Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, “Tanrı gerçekten, ‘Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu.  Kadın, “Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz” diye yanıtladı, “Ama Tanrı, ‘Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz’ dedi.”  Yılan, “Kesinlikle ölmezsiniz” dedi, “Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, bilgelik kazanıp Tanrı gibi olacaksınız.”

(Tevrat, Genesis 6)(1-4)

Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. Tanrının oğulları insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Tanrı oğullarının insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi.

(Tevrat, Genesis 7)(1)

Tanrı, “Bak, seni Firavun’a karşı Tanrı gibi yaptım. Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak.” dedi

(Tevrat, Genesis 31)(24-30)

Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. Yakup’u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup’un uyluk kemiği çıktı. Adam, “Bırak beni, gün ağarıyor” dedi. Yakup, “Beni kutsamadıkça seni bırakmam” diye yanıt verdi. Adam, “Adın ne?” diye sordu. “Yakup.” Adam, “Artık sana Yakup değil, İsrail denecek” dedi, “Çünkü Tanrı’yla, insanlarla güreşip yendin.” Yakup oraya peniel adını verdi.

MÜMTAZ :Bunlardan biri de tamamaen yahudi mistizmi olan kabala üzerine inşa edilmiş olan masonluktur. Ve evrim teorisinin ilk teorisyeni ve aynı zamanda Charles Darwin‘in de dedesi olan Erasmus Darwin da masondur mesela.

MÜMTAZ : Görsel Erasmus Dawin’in kayıtlı olduğu mason locasına ait. Metinde Charles Darwin’in yakın çevresinin mason olduğu muhtemelen kendisinin de mason olduğu falan yazılıyor.

Masonluk ve benzeri konular bizde cılkı çıkarılan mevzular olduğu için çok fazla bilgi kirliği var. Kimsenin neyin ne olduğunu bildiği de yok. Ezoterizm veya okültizm hakkında zerre kadar bilgisi olmayan adamlar kalkıp deli saçması kitaplar yazıyorlar.  Şimdilik şu kadarını söyleyerek geçelim. Masonluk ve benzeri bir dünya ezoterik ve mistik oluşum binlerce yıldır tekamül yani evrim anlayışına dayalı bir dinlerdir. Darwin’lerden öncede bu adamlar zaten bugün bizim adına evrim dediğimiz mekanizmaya ruhun tekamülü olarak inanıyorlardı. Maddenin doğasını kavrayamadıkların anlamlandıramıyorlardı. Ortaçağ simyası tamamen bunun üzerine kuruludur. Bilimin ilerlemesi ve Mendel ile kalıtımı keşfetmesi sonucunda bunu biyolojik bir teori haline getirme gayretine de girdiler. Tabi bu tamamen yaratılışı bünyesinde barındıran bir evrim anlayışıdır. Yaratıcı inancı olmayanı mason localarına asla kabul etmezler bilir misiniz bilmem. Ve masonluğun nihai amacı da tüm dinlerini ortadan kaldırıp onların yerine adına kadim bilgelik dedikleri kendi dinlerini koymaktır.