İNANÇ (28.7)

Play Video

MÜMTAZ : Ablamızın söyledikleri yine benzer nitelikte öyle değil mi ? Şamanik trans hali, insanın ruhsal kapasitesininin arttırılarak tanrısal üst boyutları görebilmesinin yoluymuş. Bakın size bizden de bazı kitaplar göstereceğim.

MÜMTAZ : Ruhun tekamülü, üst boyutlar, okült gizemler, mistik öğretiler vesaire ile ilgili kitaplar yazan, seminerler düzenleyen bu ablamızın Hiperküp isimli kitabın tanıtım yazısında yer alanlar bir göza atalım dilerseniz:

Bir zamanlar hayatını ruhsal gelişime adamış insanlar, manastır ve tapınaklarda münzevi bir hayat yaşayan rahipler, keşişler ve ruhsal aydınlanma peşinde koşan insanlar vardı. Bu insanlar aydınlanmaya ulaşma umuduyla maddi dünyaya ilişkin her şeyi bir kenara ittiler, günlerini, aylarını, yıllarını meditasyon ve tefekküre adadılar. Bazen maddi dünyadan vazgeçmeleri de yetmedi, ruhsal aydınlanmayı bir başka ömre ertelediler. Geçen zamanla birlikte hem dünya değişti, hem de insanlık gelişti. Artık maddi yaşamdan kaçmanın gerekli olmadığı, bunun herhangi bir yararının da bulunmadığı bir döneme gelindi. Belli koşulların sağlanması halinde eskiden onlarca yıl süren tekâmül süreci birkaç ay gibi kısa bir zamana sığar hale geldi.
Bu kitabımızda ruhsal gelişim ve tekâmül için gerekli olan koşulları anlatacağız, mistik güçlerin gelişimi için yeni ve kolay uygulanabilir teknikler önerecek ve varoluşun metafizik planıyla ilgili okült gerçeklere farklı bir açıdan bakacağız. Bu kitabın bir yerinde kendinizi bulacağınıza eminiz…

Ablamızın kitabına neden hiperküp adını verdiğini muhtemelen bilmiyorsunuz.

MÜMTAZ : Tıpkı pek çok filmde ve dizide küp kavramına neden yaratımla ve olağanüstülük ile ilişkilendirildiğini bilmediğiniz gibi. Ya da ablamızın diğer kitabının adının neden Algı Kapıları olduğunu.

Kabala kökenli bir kavram olan küp pek tabi ki kabala orijinli bir din olan masonluk için de çok önemlidir.

MÜMTAZ : Ham taşının yontulması şeklinde ki tekamül-tanrısallık sembolizmi vardır örneğin. Aslında sadece küp değil geometri başlı başına önem arz eder ezoterik inançlarda. Neden olduğuna sonra değineceğiz. Masonluğun pek çoğunun bildiğinin aksine tam anlamıyla bir din olduğunu söylemiştik. Şimdi Türkiye mason locasının sitesinde de yer alan bir kitaba kısaca göz atarak devam edelim.

MÜMTAZ : İşte masonluğa ilk adım olarak adlandırılan bu kitabın arka yüzünde yazanlar dahi bize bu dinin teması hakkında çok önemli ipuçları vermektedir. Karanlık bir hücrede kuru kafa ve kemikler eşliğinde yapılan meditasyonla kendi bedenini terkedip tanrısal benlikle bütünleşmeden bahsedildiğini görüyoruz. İnisiyasyon yani ruhun tekamülü ya da daha net ifadesiyle tanrılaşma olarak adlandırılan bu sürece daha sonra tekrar değineceğiz. Şimdilik şunu söyleyelim. Masonluk inancının kökeni de diğer tüm ezoterik inançların olduğu gibi antik Mısır mistizmine dayanmaktadır. Firavunların tanrısallık sembolünün başlıklarında görülen yılan olduğunu söylemiştik. Ve yine bu yılanın omurga üzerinde yükseltilerek aydınlanma, inisiyasyon, tekamül artık adına her ne dersiniz dönüşümün tamamlandığından bahsetmiştik. Bu sebepledir masonluk dini, insan omurgasında yer alan omur sayısı olan 33 kademeden oluşur. Üstat masonlara ise kether denir. Kether tepe çakranın diğer adıdır. Yani ışığı tepe çakraya kadar ulaştırarak aydınlanmış demektir özetle.

KAAN : Masonluğun böyle bir içeriği olduğunu hiç bilmezdim.

MÜMTAZ : (Gülerek) Durun daha bir şey görmediniz. Hem de buz dağının görünen kısmını dahi görmediniz. Bu arada söylemeliyim ki ezoterizm ve masonluk ile söylediğim herşey tamamen kendi kaynaklarına dayanıyor. İnternet köşelerinden şuradan buradan yalan yanlış toparlanmış bilgiler değil.

MÜMTAZ : Örneğin Albert Pike ya da Manly P. Hall gibi 33. dereceden üstat masonların yazdığı ve masonluğun başucu olan kitapları kitapları bizzat alıp okudum sırf neyin ne olduğunu anlamak için. Şimdi de olayı daha net görmek için basına sızdırılan masonik bir ritüele göz atalım. Bu görüntüleri kimin neden sızdırdığını da ayrıca konuşacağız.

Play Video

KAAN : Yuhh ! Pentagramın üzerinde keçi kestiler yahu. Ve bu adamlar mühendis doktor falan yani. Cahil denilemeyecek adamlar.

MÜMTAZ : Cahil falan değiller kesinlikle. İleride kimlerin kimlerin masonluk ve türevi ezoterik inançlara sahip olduğunu gördüğünüzde şaşkınlığınız 10 katına çıkacak. Neyse devam edelim. Masonluğa giriş kitabında masonluk adayına “Ey delphinin evladı !” olarak seslenildiğini okumuştuk. O zaman Sokrates’in de yolunun düştüğü şu delphi tapınağı ona bir göz atalım.