İLLUMİNATİ

Kardeşlerim !

 

1982 yılında piyasaya ILLUMİNATI adından yeni bir oyun çıktı. O yıl en iyi oyun ödülü vs. aldı belki ama dünya çapında pekte bileni yoktu. Hem cinsleri gibi sıradan bir kart oyunu gibi duruyordu ilk bakışta. Pekte dikkat çekmedi. Oyunun oldukça sıra dışı olan tanıtım yazısı şu şekildeydi


 


Telefon şirketi uzaylı yaratıkların kontrolü altında. Kongre üyelerinin eşleri Pentagon’u ele geçirdi. Şeytani dahiler yörüngesel zihin kontrol lazerleri inşa ediyorlar… Hedef de SİZSİNİZ. Bu, dünyanın silah ve füzeler yerine gizlilik ve kurnazlık ile kontrol altına alındığı gergin ama renk vermeden oynanan bir oyun. Her bir oyuncu her şeyin arkasında ki kişiler olan “illuminati” haline geliyor, yani “gizli efendiler”. FBI’ı, Federal Rezerv Bankası’nı, Nükleer Enerji Firmalarını, Yörüngesel Zihin Kontrol Lazerlerini, Yarı-Bilinçli Özgürlük Ordusunu, Posta İdaresini kontrolün altına almak için gücünüzü ve zenginliğinizi yapılandırın. Evet Posta İdaresi bile komplonun bir parçası…


 


k9.11.1990 BUSH

3.11.2011 de japonyada 9 büyüklüğündek* çok zekiler
* kötüler
* vahşet enerjisi ile besleniyorlar
* büyük ihtimalle dünyayı yönetiyorlar
* derileri sürüngen pullu ve şekil değiştirebiliyorlar
* öldürülenler ne kadar küçük ve masumsa akan kandan o kadar besleniyorlar (enerjisel olarak)
* tarihteki tüm kötülerin bunlarla takıldıklarına dahil söylentiler var
* bildiğimiz şeytan bunlar olabilir deniliyor, yani şeytanın başka bir adı olabilir deniliyor
* bence dünyadaki bi sürü örgütün de temeli olabilir/olmayadabilir
* stargetele'rden geçerek buraya gelmişler deniyor, bize de yapmayı öğretmişler ki onları bulabilelim diye ama ben kumandayı almaya üşeniyorum stargate ile başka galaksiye mi geççem işim yok
* bunlar insanlara musallat da oluyor (töbe bismillah) ya doğmadan ya da doğduktan sonra
* ele geçirilen kişilerin genel özellikleri yılan gibi soğuk ve duygusuz olmaları, kötülük eğilimleri, pis pis şeyler..

David Icke kitabına ilk olarak kişisel aydınlanma sürecini anlatarak başlıyor. Nasıl aydınlandığını, hiç kimsenin farkında olmadığı bir gerçeği anlatmaya çalışırken herkesin onu deli diye nasıl aşağıladığını ve dalga geçtiğini açık açık anlatıyor. Hatta kendisini sonsuz bilincin parçası olarak gördüğü için, “Ben Tanrı’yım” demesi o dönem TV programlarında bile alayla konuşulmuş.

Icke, Rothschild ailesi olarak bilinen bir grubun da "Reptilian soyundan" olduğunu, Adolf Hitler'i finanse ettiğini ve...Nazilerin Musevi katliamını desteklediğini iddia etti. Icke, Rothschild'ların Yahudi değil, reptil (sürüngen) olduğunu belirtti.[2]k


 


kkkH

 


YAHUDİLİK  


H


HRİSTİYANLIK  


 


MASONLUK  


 ü

 KLLK  HH “ Bir yahudi herhangi bir amaç için yaratılmamıştır. Zira O (yahudi), amacın ta kendisidir. Bu sebepledir ki, tüm kutsal yayınımlar (emanation) sadece yahudilere hizmet etme amacıyla yaratılmışlardır. „

   Rabbi Menachem Mendel Schneerson; Israel Shahak and Norton Mezvinsky. (1999). Jewish Fundamentalism in Israel. Pluto Press, p.B8-62)

 

 

“  Dış görünüş itibari ile bir yahudi ile gentile (yahudi olmayan) maddesel yapı olarak birbirine benzer olabilirler. Peki ya taşıdıkları anlam. İçsel nitelikler dikkate alındığında fark o kadar büyüktür ki bir yahudi ile yahudi olmayanın tamamen farklı türler olduklarını kabul etmek gereklidir... Asıl büyük fark ruhlar göz önüne alındığında ortaya çıkar. İki karşıt tip ruh vardır. Yahudi olmayan birinin ruhu satanist kürelerden (evil kelipot) gelirken, yahudilerin ruhu kutsallıktan kaynaklanır. „

 Rabbi Menachem Mendel Schneerson; Israel Shahak and Norton Mezvinsky. (1999). Jewish Fundamentalism in Israel. Pluto Press, Part 60)

 

“ Yahudi olmayanların ruhları tamamı ile farklı ve aşağı bir düzendedir. Onlar tamamen kötüdürler ve onların kurtarılmalarının yolu falan da yoktur. „

Chabad Lubavitch Rabbi Yitzhak Ginsburgh quoting the founder of the Chabad movement Shneur Zalman of Liadi – Jewish Week – April 26, 1996.

 

 

"Oysa ki, yahudi olmayan milletlerin ruhları diğer taraftan (sitra achra), saf olmayan (kelipot)(şeytani kuvvetler) hiç bir iyilik içermeyen taraftan yayınmıştır (emanate)."

"The souls of the nations of the world (all non-Jews), however, emanate from the other, unclean 'kelipot' (evil forces) which contain no good whatever"

Tanya, s.5 ,Kehot Publication Society, New York, 1973


  Ekran görüntüsünü ve linkini vermiş olduğum site kabalist hasidik yahudi hareketi Chabad Luvatich'e ait. Linkte meşhur kabala kitabı zohar'dan alıntı yapılarak 11 eylül saldırısının aslında gerçekleşen bir zohar kehaneti olduğu dolaylı olarak vurgulanmaktadır. Zorlama Orjinal metin şudur. 


(Zohar, Balak 212b)

On the 6th day, the 25th day of the 6th month, the star will appear. It will be gathered on the 7th day, at the end of 70 days. On the first day it will be seen in the city of Rome. On the same day, 3 supernal walls of that city of Rome will fall and a great heichal will fall. The ruler of that citywill die. Then the star will spread out to be seen in the world. In that time strong wars [among the goyim] will awaken in the world on all 4 sides and emunah will not be found among them.


Mealini kısaca toparlarsak;

6. günün sonunda, 6. ayın 25. gününde yıldız görülecektir. İlk olarak Roma şehrinde görülecek ve o gün Roma şehrinin 3 büyük duvarı düşecektir. Bir de büyük heichal (saray, büyük hol..) düşecektir. O şehrin yöneticisi ölecektir. Sonra yıldız tüm dünyadan görülecek şekilde yayılacaktır. O zaman  dünyanın 4 tarafında ki goyimler (yahudi olmayanlar) arasında büyük savaşlar çıkacak ve aralarında emunah (inanç, güven) kalmayacaktır.

İlk olarak 6. günün sonu ne demektir. 6 gün kavramı yahudilikte çok önemlidir. Yahudi inancına göre tanrı dünyayı 6 günde yaratmış ve 6. günün sonunda dinlenmek için istirahate çekilmiştir. Bu sebeple 7. gün olan cumartesi günü yani shabbat günü yahudiler iş yapmazlar. Örneğin cumartesi günü bir tv programı izlemek isteyen yahudi programın yayınlayacağı kanalı açarak televizyonu geceden açık bırakır. Çünkü kumanda kullanması yasaktır vs.

Yine bu sebeple yahudi inancında dünyanın ömrü 6 gün olacak 6. günün sonunda mesiyanik çağ başlayacaktır. Kurulacak düzende artık yahudiler hiçbir iş yapmayacak ve tüm insanlar onlara köleleri olarak hizmet edecektir. Dolayısıyla 6. günü sonu mesiyanik çağın artık başladığının habercisidir. 

Peki 6. ayın 25. günü nedir ? Yahudiler miladi takvimi değil kendi takvimleri kullanılırlar. Bu takvimin başlangıcını da Hz. Adem'in (a.s.) yaratıldığına inandıkları tarihi referans alırlar. Şu anda 5778 senesindeler. Rosh ashana dedikleri yılbaşları değişken olup eylül ayı civarında dolaşır. Eylül ayı (Elul) her ne kadar yılbaşı olan ay olsa da yılın 6. ayı kabul edilir. Yani 6. ayın 25. günü 25 Elul tarihine denk gelmektedir. Bu da miladi 13 Eylül tarihine denk gelmektedir.

vilna gaon

Writing in the 18th century (1700's), the “Genius of Vilna” stated that the Zohar text which described the devastation in "Rome" of the three buildings on the 25th of Elul was “off by two” (02) days - the Zohar was then corrected so that the most correct version (Sifra d'Tsniutha) reads the devastation will occur on the 23rd of Elul – which WAS September 11th. 

“When you hear that the Russians have captured the city of Crimea, you should know that the times of the Messiah have started, that his steps are being heard. And when you hear that the Russians have reached the city of Constantinople, you should put on your Shabbat (Sabbath) clothes and don’t take them off, because it means that the Messiah is about to come any minute.”

 

http://www.soundthemidnightcry.com/life_church_of_lafayette_/2009/12/the-genius-of-vilna.html

212 new york telefon kodu         


 

 

 

 

 

 

 

 


-- { İBRAHİM SURESİ (46-47) } --  

Onlar gerçekten tuzaklarını ve hilelerini kurdular. Tuzakları sebebiyle dağlar yerinden oynayacak da olsa, o tuzaklar ancak Allah katındadır. (Allah, onu bilir. Her şey O'nun iznine ve denetimine tabidir.) O halde sakın Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah her şeye galiptir, intikam sahibidir.


 

 

 


İllüminati ifadesi ilk kez Menendez Pelayo tarafından kullanıldı ve  1492 yılında İspanya’daki “Alumbrados” adı verilen grubu anlatıyordu. Alumbrados grubunun bilinmeyen yüksek bir güçten çok gizli bir bilgi aldığı ve bu bilgi ile üst insan seviyesine erişilebileceğine inanılır. Bu grup 1623 yılında dönemin katolik kilisesi tarafından şiddetle kınandı ve böylece kilise ile gizli topluluklar arasındaki ilk savaş başlamış oldu.


 

 

 

 

 


"I come to ask your blessing and your help. In all areas, political and personal." The Rebbe replied, "Since last time we met many things have progressed. What hasn't changed however is Moshiach [Messiah] still hasn't come. So do something to hasten his coming." Netanyahu; "We're doing. We're doing."h"Mesih geldiğinde diğer milletler ya fethedilecek ya imha edilecek ya da dinlerinden döndürüleceklerdir. Ama sonları ne olursa olsun o tarihten sonra İsrael için sıkıntı kaynağı olmaktan çıkarılacaklardır."
The Universal Jewish Encyclopedia, cilt 7, s.503Videoda konuşan vatandaş New York şehri itfaiye teşkilatında 32 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuş ve 11 Eylül saldırılarında da olay yerinde bulunan 300 küsür arkadaşını kaybeden biri. Söylediklerini kısaca özetlemek gerekirse bu binaların tamamen kontrollü olarak yıkıldıklarını, özellikle WTC 7 isimli 3. binanın yıkılışına arkadaşlarıyla beraber bizzat tanıklık ettiklerini ve kontrollü yıkımlarda kullanılan patlayıcı sesleri beraberinde binanın klasik kontrolü yıkımlarda ki gibi kendi izdüşümüne çökmesini gördükten sonra bundan hiç şüpheleri olmadığını vurguluyor.


 

http://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/380391/jewish/Great-Walls-Will-Fall.htm


SOL INVICTUS


 


BEYAZ TAVŞANI TAKİP ET (ZION)


 


http://rethink911.org/