MASONLUK


TEVRAT
ISIAH BÖLÜM 14

Yşa.14: 1 Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak, İsrail halkını yine seçip Topraklarına yerleştirecek. Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.

Yşa.14: 2 Uluslar İsrail halkını Kendi topraklarına götürecekler. İsrail halkı RAB'bin verdiği topraklarda onları Erkek ve kadın köle olarak sahiplenecek. Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek, Kendisini ezenlere egemen olacak.

Yşa.14: 4 Babil Kralı'nı alaya alarak, "Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!" diyecekler, "Zorbalığı nasıl da sona erdi!"

Yşa.14: 5 RAB kötülerin değneğini, Egemenlerin asasını kırdı.

Yşa.14: 6 O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu, Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti.

Yşa.14: 7 Bütün dünya esenlik ve barış içinde Sevinçle haykırıyor.

Yşa.14: 9 Toprağın altındaki ölüler diyarı Babil Kralı'nı karşılamak için sabırsızlanıyor. Onun gelişi ölüleri, Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor; Ulusları yönetmiş kralları Tahtlarından ayağa kaldırıyor.

Yşa.14: 10 Hepsi ona seslenip diyecekler ki, "Sen de bizim gibi gücünü yitirdin, Bize benzedin."

Yşa.14: 12 Ey parlak yıldız, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, Nasıl da yere yıkıldın!

Yşa.14: 13 İçinden, "Göklere çıkacağım" dedin, "Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım.

Yşa.14: 14 Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım."

Yşa.14: 15 Ancak ölüler diyarına, Ölüm çukurunun dibine İndirilmiş bulunuyorsun.

Yşa.14: 16-17 Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler: "Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, Yeryüzünü çöle çeviren, Kentleri yerle bir eden, Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?"

Yşa.14: 21 Atalarının suçundan ötürü Babil Kralı'nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın. Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler, Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.

Yşa.14: 22 "Babil halkına karşı harekete geçeceğim" Diyor Her Şeye Egemen RAB, "Babil'in adını, sağ kalanlarını, Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim." Böyle diyor RAB.

Yşa.14: 23 "Babil'i baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek, Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim" Diyor Her Şeye Egemen RAB.

Yşa.14: 24 Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi: "Düşündüğüm gibi olacak, Tasarladığım gibi gerçekleşecek.

Yşa.14: 26 İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur. Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.

Yşa.14: 27 Her Şeye Egemen RAB'bin tasarısını kim boşa çıkarabilir? Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?"

Yşa.14: 29 Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin. Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek, Onun ürünü uçan yılan olacak.

Yşa.14: 30 Yoksulların en yoksulu doyacak, Düşkünler güvenlikte yatacak. Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım, Sağ kalanlarınız da ölecek.

Yşa.14: 31 Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et! Ey Filistliler, eridiniz baştan başa. Kuzeyden toz duman yükseliyor, Düşman askerleri sıra sıra geliyor.

Yşa.14: 32 O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek? "RAB Siyon'un temelini attı, Halkının düşkünleri oraya sığınacak" denecek.

İNCİL Hezekiel (Ezekiel)

Bölüm 28

Sur Kralı Kınanıyor

1 RAB bana şöyle seslendi:

2 "İnsanoğlu, Sur önderine de ki, 'Rab Yahve şöyle diyor: "'Gurura kapılıp Ben tanrıyım,Denizlerin bağrında,Tanrı'nın tahtında oturuyorum dedin.Kendini Tanrı sandın,Oysa sen Tanrı değil, insansın.

4 Bilgeliğin, anlayışın sayesinde,Kendine servet biriktirdin, Hazinelerine altın, gümüş yığdın.

5 Ticaretteki üstün becerilerin sayesinde Servetini çoğalttın,Zenginliğin seni gurura sürükledi.

6 Bu yüzden Rab Yahve şöyle diyor:Madem kendini Tanrı gibi bilge sandın,

7 Ben de yabancıları, en acımasız ulusları Üzerine göndereceğim.Bilgeliğinin güzelliğine kılıç çekecek,Görkemini kirletecekler.

8 Seni çukura indirecekler,Denizlerin bağrında korkunç bir ölümle öleceksin.

9 O zaman seni öldürenlerin önünde Ben Tanrı'yım diyecek misin? Seni öldürenlerin elinde Sen Tanrı değil, insansın.

10 Yabancıların elinde, Sünnetsizin ölümüyle öleceksin.Rab Yahve böyle diyor.'"

12 "İnsanoğlu, Sur Kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki: 'Rab Yahve şöyle diyor: "'Kusursuzlukta örnek biriydin, Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi.

13 Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin.Yakut, topaz, aytaşı,Sarı yakut, oniks, yeşim,Laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı.Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı.

14 Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak Seni oraya yerleştirdim.Tanrı'nın kutsal dağındaydın,Yanan taşlar arasında dolaştın.

15 Yaratıldığın günden Sende kötülük bulunana dek Yollarında kusursuzdun.

16 Ticaretinin bolluğundan Zorbalıkla doldun Ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi Seni Tanrı'nın dağından attım, Yanan taşların arasından kovdum, Ey koruyucu Keruv.

17 Güzelliğinden ötürü Gurura kapıldın,Görkeminden ötürü Bilgeliğini bozdun.Böylece seni yere attım, Kralların önünde seni yüzkarası yaptım.

18 İşlediğin pek çok günah Ve ticaretteki hileciliğin yüzünden Kutsal yerlerini kirlettin. Seni yakıp yok edecek Bir ateş çıkardım içinden, Bütün seyredenlerin gözü önünde Seni yeryüzünde küle çevirdim.

19 Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı, Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın.'"FSAFASFASFSAFASFSAFSA