NEFS

İnsan hata yapabilir kardeşlerim. Hatta hata yapma fıtratı üzerine yaratılmıştır. Ne demişler beşer şaşar. Önemli olan o hata da ayak diretmemek.


[KIYAMET 2]

(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).


RESULÛLLAH (S.A.V.) :

 Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâlâ hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği  kimseler yaratırdı.

[Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizî, Da'avât 105, (3533)Dolayısıyla günahkarlık ve hatta inançsızlık yolunun neresinde olduğumuza bakmaksızın bize gerekli olan sadece kurtuluşa direksiyon kırmak ve ani bir HU dönüşü yaparak tekrar özümüzü, fıtratımızı hatırlamaktır.

Sonrasında ise bir ayağımız referans olarak iman dairesine sabitlenmek kaydıyla diğer ayağımızla farklı coğrafyalarda, kültürlerde, iklimlerde dolaşıp tefekkür etmek suretiyle imanımızı pekiştirerek Hz. Mevlana (k.s.) gibi vecd ile dönmeye devam devam etmektir.


RESULÛLLAH (S.A.V.) :

….Kendinden başka ilah olmayan Zat'a yemin olsun, sizden biri, (hayatı boyunca) cennet ehlinin ameliyle amel eder. Öyle ki, kendisiyle cennet arasında bir ziralık mesafe kaldığı zaman ona yazısı galebe çalar ve cehennem ehlinin ameliyle amel ederek cehenneme girer. Aynı şekilde sizden biri (hayatı boyunca) cehennem ehlinin amelini işler. Kendisiyle cehennem arasında bir ziralık mesafe kalınca yazısı ona galebe çalar ve cennet ehlinin amelini işleyerek cennete girer….

[Buhari, Kader 1, Bed'ü'l-Halk 6, Enbiya 1, Tevhid 28; Müslim, Kader 1, (2643); Ebu Davud, Sünnet 17, (4708); Tirmizi, Kader 4, (2138)]


[ALİ İMRAN 7-8]

….(Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. (Onlar şöyle yakarırlar): "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin."


Dolayısıyla kardeşlerim ne bu satırları yazan benim sonumun ne olacağı belli ne de bu satırları okuyan ateist demeye dilimin varmadığı birşeyleri eksik bildiği için aklı karışmış olan kardeşimin. Şeytanın "Artık herşey için çok geç. Allah seni affetmez." minvalinde ki ayartmalarına pabuç bırakmayın. Sadece çok geç olmadan sonsuz merhamet sahibinin çağrısına kulak verin.